Trump

Trump 處理美墨自由貿易協定係高招

Trump 雖然又無禮貌兼口臭,只不過,喺貿易戰呢方面, Trump 堪稱武林高手,各國同 Trump 傾都可以攞到一個比以往更靚一個deal返嚟, Trump 如果繼續俾佢係咁傾deal落去,我相信中國支爆到無渣剩機會係好大。大家睇 Trump 處理NAFTA嘅手法,就明。

Trump 俾墨西哥贏更多

首先, Trump 並無大家想像中吓吓要美國贏晒,相反,佢知道佢嘅談判對手一定要比以前有斬獲,至會喺其他問題上企喺佢果邊,喺EU-Trump deal果度已經反映咗呢種思維,而美墨自由貿易協定更係高招,先踢走加拿大班左膠,免得阻手阻腳,然後將北美汽車喺美墨兩國嘅製造比率,由62%提升到七成以上,呢個堪稱good deal,因為實際上,如果其他國家要喺美國嘅汽車市場保持競爭力,唯一方法係加強喺墨西哥設廠,迫人投資墨西哥,墨西哥經濟改善,就有辦法處理毒品問題,亦唔會有咁多中南美洲民眾一定要去美國,如果墨西哥食得落肚嘅,就墨西哥自己搞掂,咁嘅情況, Trump 講嘅美墨邊境圍牆,變咗唔一定真係有需要。所以我話,呢個deal係呢幾年以嚟, Trump 嘅談判經典之一,同墨西哥傾完,加拿大自然會食個deal,話乜嘢加拿大中產要得益嘅deal,廢話喇。根本NAFTA嘅問題重點,都唔喺美加關係上面,係點處理墨西哥之嘛。

Trump 好可能最終係令原本美國市場嘅廉價訂單,果啲美國人唔肯做嘅單,分晒落墨西哥同親美印太區國家身上,中國訂單全面抽走,中南美洲果啲國家,唔聽話就單都無,聽話嘅,隨時可以好似墨西哥咁,好快就可以同 Trump 攞到個靚deal, Trump 好知道自己要點樣傾商貿談判,日後如果主管商貿政策,都係有做生意經驗嘅政治人會比較擅長。只不過,NAFTA成功重議,其實亦反映支爆會進一步加深,因為墨西哥根本係拉攏唔到,而美國將會用佢手腕,逐步孤立中國,中國仲要講乜嘢一帶一路,我相信一帶一路繼續玩落去嘅結果,就係乜嘢都唔駛旨意玩落去。

One thought on “Trump 處理美墨自由貿易協定係高招

  1. 侵呢吓先勁,你以為佢真係會膠到起一道牆,轉頭佢要改善埋墨西哥經,令偷渡去美國嘅基本誘因消除。

發表迴響

你的電子郵件位址並不會被公開。 必要欄位標記為 *