Trump-支爆-min

Trump 決定引發真支爆

Trump 喺金正恩前炫耀,佢粒核彈掣大啲同work,其實仲有一樣嘢,就係除咗具體嘅核彈外,佢喺經濟上嘅核彈,係你金正恩絕對唔會有,呢樣嘢夠炸都中國灰飛煙滅有餘。 Trump 接受CNBC訪問,表示考慮所有中國產品都徵收關稅。

Trump 唔係大你中國

如果啲人仲認為 Trump 係拋浪頭,似乎佢地睇唔到 Trump 嘅本質,佢係講得出做得到,唔理代理或者後果可能有幾大,你睇佢一意孤行要將耶路撤冷美國領事館正名做大使館就知,雖然喺未改名之前,佢同美國駐港領事館一樣,都係de facto嘅美國大使館,其實升級都只不過係正名咁解。耶路撤冷使館咁惹火 Trump 都做得出,你估佢唔敢收晒中國產品關稅,又唔係無孟加拉、柬埔寨呢啲國家嘅產品替代。所以依家 Trump 係決定引發真支爆, Trump 同普京喺芬蘭嘅會談,隨時係要得到俄國默許做呢件事,俄國咁鍾意抽水,應該趁支爆呢個機會,俄國會分到啲佢想要嘅嘢,但唔會係人口稠密嘅中國東北,因為中國嘅人口會outnumber俄國喺遠東轄區嘅人,結果係因小失大,我相信普京有佢嘅算盤嘅。

所以唔好以為 Trump 喺CNBC嘅訪問係一時戲言,如果中國無一個令 Trump 滿意嘅deal回報番,中國就真係係咁先,當五千幾億嘅貨品根本入唔到美國海港,呢個後果無論對香港定中國都係災難級,我睇香港都應該十分之大鑊,屆時大家留名睇葵涌貨櫃碼頭以至元朗、屯門一帶有大量唔知點處理嘅貨櫃以及貨物流入,應該係十分之大劑嘅事。有好多出口去美國嘅貨,基於安全標準嘅問題,係唔能夠轉賣俾歐盟國家,因為歐盟國家用嘅安全規格同要求,一向係緊過美國好多,所以喺完全無外匯流入嘅情況下, Trump 嘅決定係同㩒掣搞真支爆,呢個係用枝筆一簽就可以郁得嘅核彈,金正恩真係一百年都唔會有呢個實力同能力使用佢。

所以大家聽到 Trump 咁講,都係自己為自己安排一下,好多人問點解仲未支爆,依家咪支爆緊囉,依家 Trump 都講埋,你仲唔驚?咪玩喇。

One thought on “Trump 決定引發真支爆

發表迴響

你的電子郵件位址並不會被公開。 必要欄位標記為 *