Payme-困局-min

PayMe 嘅困局

大家都知呢度一度有廣泛用 PayMe ,但近排我係作有限制使用,基本上,我係by Request咁用,點解會係咁,我諗呢單增值意外事件講明咗一切, PayMe 係唔夠穩定,雖然都係要侷住用(因為暫時佢係最簡單嘅平台),但香港竟然無其他平台可用果種困獸鬥先係問題。

PayMe 點解係困獸鬥

PayMe 應該係暫時嚟講,除咗恆生同匯豐App之間互射嘅EasyPay外(EasyPay我係繼續有用),最快嘅過數系統之一,因為佢係變相消滅咗小商戶要開立Credit Card Machine嘅麻煩問題,香港唔似歐洲,一街都係用幾十蚊歐羅買到嘅Credit Card Reader,對好多小商戶, PayMe 真係天降甘霖。但問題係,除咗寫果間公司用埋啲方法鑊氣重( PayMe 已經十分之原則,好彩香港無VAT,否則走稅走到X阿媽),仲有個program本身,其實係VISA/Mastercard平台,同傳統銀行平台嘅中介,結果可以係十分之複雜,一吓子個program有錯雙重扣錢又有乜奇?

當然 PayMe 係香港Fintech困局嚟,因為依家香港銀行轉帳嘅基建,我只能用落後嚟形容,Debit Card選擇奇少,Credit Card濫發導致消費信用過度膨脹,跟住Inter-bank Transfer又貴又唔可靠,成件事都係黐線,英國無錯好多嘢好退聯,但英國嘅Sort Code跨行轉帳超快呢個優點,又真係無嘢好講嘅,呢樣嘢英國本身係贏過歐洲SEPA Transfer一截(SEPA Transfer有好多膠問題,如果你趕住等錢使,你會好頭痕)。如果大家明知 PayMe 鑊氣重點解仲用佢,除咗佢係HSBC HK嘅產品外,仲有一樣嘢,就係香港暫時無嘢好得過佢。

不過依家香港成班賣港賊,都係想迫人用支付寶呢啲垃圾,馬雲嘅嘢,我死都唔會用,呢條友係點嘅本質,我係好清楚,所以我話 PayMe 係侷住用,亦都係咁解,雖然 HSBC HK 都有十分之問題,但至少我唔駛要支持馬雲先。但有班迫人用馬雲啲垃圾嘅賣港賊,香港Fintech真係想有發展都難。

發表迴響

你的電子郵件位址並不會被公開。 必要欄位標記為 *