Macron-min

Macron 美國行成功:英國佬如何失敗

Macron 訪問美國,雖然可能我見到基味最濃嘅一次訪問,因為侵總統同 Macron 啲行為真係有基味,但 Macron 嘅訪問,鞏固美國同歐盟之間關係,打爛晒班支持BREXIT嘅保守黨蠢材,以為美國可以做英國靠山嘅睇法。其實我可以咁講,英國人普遍係唔了解美國呢個國家,如果唔係過去因為戰略關係,英美而互相依靠,其實美國未必受得起英國果套。

Macron 嘅演說合晒美國佬口胃

其實本來由國家淵源上,法國比英國更近美國,美國獨立戰爭,當年路易十六為咗抽水派人去打,當然呢班友返法國後,就變咗大革命主力,就後話。法國同美國關係差,其實係二次大戰期間,美軍啲膠人想法國消失,得罪戴高樂呢個方丈基本上都無得走,所以至有戴高樂果種作風。但傳統嚟講,法國同美國本身淵源唔差,唔好唔記得,自由神像係法國人俾美國人慶祝立國百年嘅禮物,美國嘅象徵都係法國人所給予。而巴黎鐵塔,同自由神像,都係艾菲爾有份做,大家諗吓喇。

而 Macron 做過investment banker嘅經歷,呢樣嘢比起英國一眾牛劍出身嘅閣僚,喺同美國人接觸上有更大優勢,因為 Macron 會知道美國人嘅口胃,你睇 Macron 美國國會演說就明,佢係用美國政客嘅演說方法,用英文,同一班美國佬講法國佬嘅主張,無錯,連侵總統都未必完全同意佢,但至少聽得入耳先。但英國人,通常對美國人擺住一副乜嘢態度?喺美國人眼中,英國人都係一班虛偽嘅友仔,以往歐洲無人熟美國佬章法,英國佬梗係可以倚住美國。但依家法國出現一個熟美國佬章法嘅總統,你話英國人仲想黐美國,奧巴馬年代或者得,克林頓年代應該得,因為克林頓好歹喺英國讀過書,侵總統呢個直到唔直嘅友仔,你班友早抖喇。

其實英國佬係唔明白其他英語國家,特別美國,同埋麻甩性格明顯嘅澳洲,依家BREXIT搞到四面楚歌,搞得唔好要找晒Commonwealth Citizen嘅數(呢個我稍後會分析Windrush最新發展),因為英國長期用高人一等嘅角度,俯視佢啲英語國家朋友,但歐盟可能最終都會掌握英語(大批BREXIT迫到留歐嘅英國人,呢班友你估唔會搵你英國找數),英國人再靠保守黨呢班蠢才搞外交,死硬係梗, Macron 訪美行係對英國一次重大警告。

發表迴響

你的電子郵件位址並不會被公開。 必要欄位標記為 *