Simsme-min

仲用TeleGram?用 Simsme 好過

一直以嚟,香港社運界中人最愛嘅Instant Messenger係Telegram,無錯,喺以往一段時間,Telegram的確幾安全。只不過,喺Telegram輸咗喺俄國嘅官司後,Telegram要將decryption key交俾FSB,乜你信得過Putin呢件仆街嘅咩,所以要換。當然我會保留Telegram頻道,但如果有大鑊嘢要互通消息,不如改用德國郵政嘅Simsme好過嘞。而原因係:必須將自己俾歐洲政府睇住安全啲。

Simsme 喺香港嘅優勢

如果對大部分嘅左膠,可能Signal更啱佢地口味,開放源碼,end to end encryption,而且Signal係非牟利嘅,但問題係左膠組織無政府睇住,一旦被中共玩你根本無援手,維基百科中文仲衰得唔夠甘?而Simsme嘅主機喺德國,而德國郵政後面係德國政府,仍然係最大單一股東之一(20.7%股權),我就睇中共黑客敢唔敢同德國政府過招,同埋德國郵政係受德國私隱法律嚴密監管,所以由實務保安角度,你覺得用Signal安全啲,定用Simsme安全啲,你可以兩者都用,但如果有乜冬瓜豆腐,有政府照住,同無政府照住係兩回事。我睇唔到港府夠薑要德國郵政交條key出嚟。

如果你唔知德國郵政係乜,唔緊要,你知DHL係乜啩,無錯,呢隻軟件係DHL出品。

喺基本法23條越嚟越有可能立法之際,揀Instant Messenger呢方面就要越加小心,所以,點解我會開始介紹人用咁鬼冷門嘅Simsme亦係咁解,當然Simsme喺UI上,未必有大家慣用果啲工具好用,但如果你係搞社運嘅,你考慮係資訊安全先,而唔係你自己用得爽唔爽,或者介面夠唔夠fancy呢啲問題。本來TeleGram係相當完全,但普京大帝濫用法律令Telegram要破功,咁要拉攏另一個政府對保住自己,亦係無可奈可之舉。

當然,香港啲電訊公司都係賊嚟,所以下一步可能係乜嘢通訊都要VPN加Simsme,等你中共班友慢慢爆上爆喇。當林鄭月娥政府決定亂嚟果陣,泛民過往果種鬆懈嘅觀念完全過時,要改㗎喇。

發表迴響

你的電子郵件位址並不會被公開。 必要欄位標記為 *