Cambridge Analytica-min

Cambridge Analytica 或類似公司有無參與香港選戰

Cambridge Analytica 漏資料事件,已經搞到Facebook一鑊泡,如果你以為呢單嘢只係同美國有關,咁我覺得錯喇,因為 Cambridge Analytica 已經被指捲入馬來西亞選戰,協助仆街到無朋友嘅納吉喺2008年打選戰。咁會唔會,民建聯都會用 Cambridge Analytica 嘅服務,呢點我十分之有興趣知道。

Cambridge Analytica 乜生意都做

大家要留意,中國照計未必access到 Facebook 嘅資料,只不過 Cambridge Analytica 既然喺吉隆坡有辦事處,即係中國可以利用呢間公司喺大馬辦事處影響香港同台灣嘅選戰。大家要留意,中聯辦依家副主任譚鐵牛,係真正嘅大數據專家,佢自己揸住七十個專利,佢又係英國 University of Reading出身,以佢喺英國學術界嘅關係,佢要搵生意俾 Cambridge Analytica 有幾難?所以,SCL Group係有責任交代佢喺全球所有客戶名單,否則就等西方國家執法機關衝上門搵,如果屆時爆出嚟啲客戶名單,都應該十分之juicy。

就算民建聯無搵 Cambridge Analytica , Facebook 都有責任交代佢究竟賣咗資料俾乜客戶,特別香港同中國相關嘅公司,果啲公司清單係應該搵出嚟,如果有一啲中國或香港相關公司喺裡面,或者一啲有大量中國人喺度嘅西方公司搞,咁大家應該明點解無喇喇殺出班焦土派,點解要買果啲焦土派,呢啲你話無大數據支持,咪玩喇。所以作為一個歐盟公民,我一定要 Facebook Ireland 交代清楚 Facebook Hong Kong 有乜關係,雖然 Facebook Hong Kong Limited 根本公司註冊處查冊,佢其實係 Facebook Ireland 100% 全資擁有嘅公司,其實佢有責任遵守所有歐盟法規。呢次係時候要藉 Cambridge Analytica 呢件事,要 Facebook 搞清楚佢做咗幾多黑暗嘢喇。真係沒有最黑,只有更黑。

One thought on “Cambridge Analytica 或類似公司有無參與香港選戰

發表迴響

你的電子郵件位址並不會被公開。 必要欄位標記為 *