Facebook-歐洲時報-五毛-2

Facebook 乜咁急於賺中國嘅 Newsfeed 廣告錢?

我雖然將 Facebook 戶口搬到歐洲,但 Facebook 嘅安全問題,似乎係成間公司都有問題,為咗賺中國 NewsFeed 錢不擇手段。以下見到五毛戶口嘅經驗,簡直係十分之驚嚇。

Facebook 點解可以俾 Da Xi知我戶口

我喺歐洲中部時間2016左右,見到呢個廣告嘅物體,但我係唔識 Da Xi 呢條茂利。我亦唔會 follow Da Xi呢啲茂利戶口,大家都知,我對中國漢語拼音方案嘅名,係極度敏感。

Facebook-歐洲時報-五毛-2
Facebook-歐洲時報-五毛-2

跟住發現呢個戶口根本係歐洲時報英國嘅戶口,歐洲時報係中共開辦搞華人統戰嘅報紙,

Facebook-歐洲時報-五毛
Facebook-歐洲時報-五毛

我二話不說即刻report and block Da Xi以及China Minutes所有戶口,我對中共嘅垃圾完全無興趣,但我亦相當質疑,究竟 Facebook 派廣告果陣,會唔會順手將人嘅私隱賣埋俾個客。

而更重要係, Facebook 唔係唔容許假戶口,但點解可以容許呢啲假戶口有可能盜取用戶私隱,而 Da Xi 點解我結論係一個假戶口,你睇吓邊啲人follow呢個所謂 Da Xi嘅戶口

Facebook-歐洲時報-五毛-min
Facebook-歐洲時報-五毛-min

兩個嚟自上海嘅非洲人去follow,換言之,呢兩個戶口根本係假人戶口,如果你發現突然有大批非洲人喺度跟你,你知發生乜事,好大機會就係五毛。呢件事,令我對 Facebook 嘅所謂社群準則有極大保留,豬西伯格想賺中國錢可以去到幾盡。

雖然大部分五毛,已經喺五毛黨名冊block咗,但事件涉及嘅五毛Da Xi,我認為大家必須集體採取行動block and report,因為唔知呢條友實際做乜。呢啲戶口,亦實在對一般人太危險。

https://www.facebook.com/chinaminutes.oushi

如果 Facebook 無合理解釋呢啲戶口嘅存在,就所有 Facebook 廣告一律唔睇嚟杯葛,堅係集體餓死 Facebook 班福佳算數。我相信 Facebook 用戶嘅私隱,係唔應該俾呢啲人蛇鼠一窩用。

發表迴響

你的電子郵件位址並不會被公開。 必要欄位標記為 *