IA 1971-min

IA 1971 將隨 BREXIT 走向日落 (免費版)

(由於談及 IA 1971 引起極大保安疑慮,本人將有一個收費版本,每篇廿五蚊,只買BNO文,用原有方法付款即可。)

喺2月20日,我好忙咁狂打 伍婉婷 果陣,有兩條好怪嘅BNO相關消息出嚟,一個係聲稱喺澳門嘅英國人,喺立場新聞寫阿媽係女人嘅文,話BNO無居留權。澳門人喺123事件後多數投共,呢條友成日寫嘢想打擊BNO平權運動,目的唔難估。另一個係page名連英籍個籍字都打錯做藉嘅聲稱BNO平權專頁,話三月有乜居英平權大件事,叫人留定一兩萬蚊唔知做乜。呢啲怪消息都係隨BREXIT而嚟,當然後面係唔係中共情報部門,大家心照喇。但我由1996年跟進香港BNO平權至依家二十一年(我出道到依家),以自己對英國入境法同國籍法嘅認識,估到乜事,應該同IA 1971有關。

IA 1971定立嘅目的

IA 1971 喺 1971年定立,取代 Commonwealth Immigrants Act 1962同1968,Commonwealth Immigrants Act 1962主要限制已經脫離英國獨立果啲英聯邦國家嘅居英權利,1968年就限制埋殖民地,呢個同香港會唔會交俾中國無關,而係當時英聯邦公民人口十九億,如果唔塞英聯邦公民入英之路,恐怕EEC公民之間自由往來,就陸沉都似。就算你英國唔驚,法國、西德都驚,因為得英國至有咁龐大殖民地人口。加上英國一眾殖民地,得直布羅陀因地理位置緣故入EEC,如果當年香港都入EEC,就已經唔同光景。由於英國幾乎所有海外屬地都因稅務或其他原因唔入EEC,所以IA 1971將香港人關門大吉,之後就有BDTC(即今BOTC),都係延續IA 1971。

但如今BREXIT成事實,首先,英國一定面對大批EU人唔再返嚟嘅人才流失,而由於英國唔再係EU成員,ECHR駛唔駛再優待英國都成疑問。加上,依家幾乎英國絕大部分海外屬地都有錢過英國本身,甚至連護照好用度都係(百慕達BOTC入美國連ETA都唔駛,但BC要),以往 IA 1971 嘅代價係英國公民喺海外殖民地都受Immigration Control,如果要重新整合英國屬地同本土,咁IA 1971呢條刺一定要拔走。同埋英國已經無咗遠東屬地,如果英國要喺遠東搵出路,香港果幾十萬BNO加埋入BC陣營,都不失為一條路。

其實英國對香港人嘅態度係好清晰,IA 1971被廢除而達致平權,我唔會意外,但呢個時刻將臨果陣,我只能講,牛鬼蛇神越嚟越多,我對契丹人嘅憎惡態度,有原因。

One thought on “IA 1971 將隨 BREXIT 走向日落 (免費版)

發表迴響

你的電子郵件位址並不會被公開。 必要欄位標記為 *